Aziz Mouati "Nizar kabani du Maroc"

 

 

 

Aziz MOUATI

Poéte de la femme

'Nizar Kabbani du Maroc'

 

Nizar nizar nizar

Ana ahakko bihaza allakab

Ana allazi rawwadto annisaa wa jaddadto aladab

Wa ana allazi hamalto kibriyaai bayna yadi

Walam yaslob 3akli barika addahab

Irhali ba3idan wanfajiri

Aba3ada hada tasalini 3ani assabab

 

 

Aziz Mouati 31

'la tashaki'
la tadhaki..la tafrahi
lasto ana al khsiro

9ad konti sariran dafian
wa fi 9al3atiki ana mosafiro
wa konti tiflatan,,,
wa ana anahio wal amiro
ma achbaha al yawma bil amssi
wa ini 3ala ihia ihi 9adiro
in gharaki jamaloki yawman
fa tadakari sayfi al kassiro

 

Aziz Mouati 33

'Al jiniral yaktobo modakiratihi'

a3rifo, ana a3rifo
ana hawaki yawman ba3da yawmin

yazdado wa yakboro
wa a3rifo ana nisyanaki sa3bon
wa 3ala bo3diki la a9diro
wa a3rifo anaki fi 9al3atiki motahasinaton
wa ana bidakhili samaon tomtiro
tarfodina hobi laki
man bihobiki ghayri ajdaro
in konti la tach3orina bi wojodi
fa bi wojodiki ana ach3oro
ana lasto kafiran, la ta9tolini
ana 3achi9on wa a9olo allaho akbaro

 

Aziz Mouati 35

'Tamarod'

chi3ri tamarodon,tamarodon
wa dawlato tofakiro fi 9at3i hibali asawtiyah
chi3ri yoharido 3ala chaghabi
hakada 9alo fi jami3ati dowali 3arabiyah
fi ha9i chara3o 9anonan
wa salamoni ila al wilayati al amrikiyah

 

Aziz Mouati 37

'Maliko al hozn'

9alo laki kalaman lam tosadi9ih
9alo laki inaho yabki,,
wa damo yakhrojo min 3aynayh
falimada ba3da an mata
jiati tatarahamina 3alayh
       * * * *
la tadrifi dam3an zaifan ,la tat3abi
ijma3i awra9aki kamilatan,wadhabi
wa9toli kola man yahlo laki,wal3abi
inaki kafiraton,kafiraton,kafiraton
fi koli dinin wa madhabi

 

Aziz Mouati 39

'rihan'
hata law kasibti arihana
fa anti khasirah
hata law ta9ana3ti bil9aswati
wa sirti labo atan kasirah
fa 9isaso al 3ich9i dawman
wa mondo al 3osori al ghabirah
tatahakamo fiha al a9daro
wa dorofo al 9ahirah
la ta9oli inaki fozti,,,la ta9oli
robama fawzoki lan yata3ada hadihi al khatirah

 

Aziz Mouati 41

'a9dar'
la faidata mina al inkari
na3am,min ajliki amoto wa ahya
min ajliki aktobo ach3ari
o9atilo li aj3alaki malikatan
wa to9atilina min ajli damari
a3daroki wahiyaton,wahiyaton sayidati
fa la ta9olina inaha a9dari

 

Aziz Mouati 43

'al khato al ahmar'
nahdaki yahri9ani
la ta9taribi mini aktar
wa chafataki talsa3ani
la ta9taribi mini aktar
ana lasto malakan
wa 9ad atajawazo al khata al ahmar
ana lasto malakan
wa anti ma chaa allaho, wallaho akbar

 

Aziz Mouati 45

'Les yeux de deesse'
jamalo 3aynayki la yo9aso bilhorofi
wa la yo9aso bil kalimati
jamalo 3aynayki irton cha3bion
la takfi liwasfihi abyati
3ajaibo donia sab3aton
wa anti tamino al mo3jizati

 

Aziz Mouati 47

'Kidbah'
kadibti hinama 9olti
ani wa 3ocha9aki sawao
hadihi akhbaron mozayafaton
wa kadibon wa ftirao
anti fasahti lahomo atari9a
wa hom fa3alo ma chao
la tatakalami 3ani lhobi
wa 3an ostoratin ismoha al wafao
wa 9tani3i ya sayidati bi wa9i3in
ana wa anti ghorabao

 

Aziz Mouati 49

'bita9ato ta3rif'
da3ini o3arifoki binafsi,,,
ana al ahma9o
wal majnono
wal mo3a9ad
wa ana kama ya9olona
aswadon fi aswad
lakin ma3a koli cha9ai wa ahzani
ana asa3ido wal as3ad
satajidina alfa ismin yochbihoni
lakin lan tajidi mitla hada al mo3a9ad

 

Aziz Mouati 49

'tohmah'
man kalamoki 3ani
la yafhamona fi chi3ri katira
wa la ya3rifona al hoba al kabira
wa in sada9ti kalamahom
tartakibina jorman kabira
ahwaki,ana ahwaki
awalan wa akhira

 

Aziz Mouati 51

'hob'
na3am ana ohiboki
ama zilti la tosadi9ine?
wa hawaki yaskononi
wa hawaki ya9toloni
wa anti la tadrine
ana akhiro al 3ocha9i,,,
wa akhiro al mohibine
wa la atma3o fi al 9obali
wa la fi minaiki al hazine
sa tarhalina ila a9sa donia
lakin hatman ila ya sa ta3odine

 

 

Aziz Mouati 32

'Akhbari'

akhbari, Akhbari
malaha akhbari...?
ma zilto amchi..wa ohibo
wa ma zilto aktobo ach3ari
wa ismi lam yaf9id bari9aho
makanaho ma3a al kibari
wa la9abi da3a sitoho
wa 9adari min ajmali al a9dari
akhbari! malaha akhbari?
irhali fi samtin
hada howa 9arari
la tatakalami 3ani al hawa
wa tasalay min warai sitari
3aroki anti al khiyanato
wa al wafao 3ari

 

Aziz Mouati 34

'na wa jarati'

jarati al jamilato la tafhamo fi chi3ri,,,
wa la tafhamo fi al hobi wa la fi alhisab
fa hinama okalimoha 3an 9albi,,
tohaditoni 3ani al 3otori wa tiyab
wa hinama ojamiloha bijomlatin,,,,
tomtironi bi chatmi wa sibab
fa maratan ta9olo ini motawahichon,,,
wa maratan ani min fasilati al kilab
lakin 3indama almaso nahdayha
todkhiloni ila ghorfatiha,toma to9filo al bab

 

Aziz Mouati 36

'Nasiha'
kaifa howa asabilo ilayki?
so alon yalihi so alo
fafi al gharami anti a9walon
wa ana fihi af3alo
ghorfatoki la chaka jamilaton
lakin bidoni hobin yaghibo al jamalo
ana ma atayto li o3tiki nasihatan
tat3abo anasaiho wa yab9a atimtalo
ibhati 3an insanin aliyin
fama hakada ya3chi9o arijalo

 

 Aziz Mouati 38

'yaki '

la tafhami chi3ra 3ala hawaki
ma hakada chi3ro yofhamo
totironi chifahoki ha9an
lakin abadan biki la oghramo
la taj3ali asarira raban
toma ta9olina allaho a3lamo
9aimato dahayaki tawilaton
lakin ismi fiha moharamo

 

Aziz Mouati 40

'wojoud'
na3am 3aynaki jamilatani
lakin,, la yotironi jamalo al 3oyon
wa tab3oki hadi on
lakini la ohibo asamta wa sokon
ta3aray kal ha9i9ati
9abilini bijonon
fa hakada anti takonina
wa ana akon

Aziz Mouati 42

ana wa anti
9olti ma 3indaki
wa 9olto ma 3indi
ini athada kola 3achi9in
sa yaati min ba3di
wa kola man wasafa sihraki
wa 9ada laylaho yaino wa yahdi
in kana jamaloki tarwatan
fa ach3ari hiya majdi

 

Aziz Mouati 44

'je t'ecris quoi ?'
je t'ecris quoi?
tes yeux font la loi
je t'ecris quoi?
meme le soleil n'est rien devant toi
si tu m'aimeras un jour
sans doute je serai roi
a quoi sert ma rose?
ton corps est un jardin
si tu ne souris pas un jour
le monde touchera sa fin

 

Aziz Mouati 46

'amron la yosada9'
toradidina dawman 3ibaratan wahidatan
hada amron la yosada9
wa taratan bi domo3i totirina 3awatifi
wa taratan bil kalami al monama9
ohiboki la tas alini ana
was ali 9albi al momaza9

 

Aziz Mouati 48

'khalisini'
fi koli maratin ohawilo an aktoba ilayki
9alami la yos3ifoni
kayfa wa limada?
hada ma yohayironi
in konto ana 3ajizan
fa robama jamaloki yon9idoni
wa yaktoboni
fa man ghayraho yodhiloni?
wa man ghayraho yakhtari9oni ?
arjoki,,,arjoki sayidati
khalisini min wartati,da3i jamalaki yon9idoni!!!

 

Aziz Mouati 50

'risalaton ila nizar kabbani'
a9daroka tochbiho a9dari
rahalta anta
wa ma zilto osari3o a9dari
ba3daka al hawa sara mo9ana3an
mochaba3an bi aghrabi al afkari
wa ba3daka,,,ya sayidi mata al hobo
wa kolo al 3awatifi fi tari9i al intihari
ya sayidi....a3icho mohamachan
wa a3icho doli wa htidari
wa faw9a dafatiri nazifon
wa alfo narin wa nari
ach3aroka tabki wahidatan
wa tasrokho ayna nizari?,,,,,
3ala khotaka ana sairon
a3idoka hata nihayata michwari

 

  

 

 

 

<script language='JavaScript1.2'>function disableselect(e){return false}function reEnable(){return true}//if IE4+document.onselectstart=new Function ('return false')//if NS6if (window.sidebar){document.onmousedown=disableselectdocument.onclick=reEnable}</script>

32 votes. Moyenne 0.00 sur 5.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site