Kitabo Allah "Le Saint Coran"

(Pour écouter les versets en bas, il faut arréter le mini-lecteur)

 

Explication de quelques sorates en français

Le Saint Coran récité par Abdelbasset Abdessamad

Le Saint Coran

001-Het Begin (Al-Faatihah)   

002-De Koe (Al-Baqarah)


003-
Het Huis van Imraan (Al-Imraan)


004-
De Vrouwen (An-Nisa)


005-
Het Tafel (Al-Maidah)


006-
Het Vee (Al-An'aam)


007-
De Verheven Plaatsen (Al-Aa'raaf)


008-
De Oorlogsbuit (Al-An'faal)


009-
Berouw (At-Taubah)


010-
Jonas (Joenos)


011-
Hoed


012-
Jozef (Joesof)


013-
De Donder (Ar-Ra'd)


014-
Abraham (Ibrahiem)


015-
Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr)


016-
De Bij (An-Nahl)


017-
De Nachtelijke Tocht, De Kinderen van Israël


018-
De Spelonk (Al-Kahf)


019-
Maria


020-
Taa Haa


021-
De Profeten (Al-Anmbi'jaa)


022-
De Pilgrimstocht (Al-Hadj)


023-
De Gelovigen (Al-Mominoen)


024-
Het Licht (An-Noer)


025-
Het Criterion (Al-Forqaan)


026-
De Dichters (Asj-Sjoaraa)


027-
De Mieren (An-Naml)


028-
De Vertelling (Al-Qasas)


029-
De Spin (Al-Ankaboet)


030-
De Romeinen (Ar-Roem)


031-
De Wijzen (Loqmaan)


032-
De Aanbidding (As-Sadjdah)


033-
De Confreranten (Al-Ahzaab)


034-
De Stad van Saba (Saba)


035-
De Schepper (Faatir)


036-
Jaa Sien


037-
Zij die in de Rangen behoren (As-Saaffaat)

038-
Saad


039-
De Groupen (Az-Zomar)


040-
De Gelovige (Al-Momin)


041-
Fussilat


042-
De Consultatie (Asj-Sjoera)


043-
Gouden Juwelen (Az-Zochrof)


044-
De Rook (Ad-Dochaan)


045-
Het Knielen (Al-Djaasi'jah)


046-
Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf)


047-
Mohammed


048-
Overwinning (Al-Fat'h)


049-
De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat)


050-
Qaaf


051-
De Winden die verspreiden (Az-Zaari'jaat)


052-
De Berg (At-Toer)


053-
De Ster (An-Nadjm)


054-
De Maan (Al-Qamar)


055-
De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan)


056-
De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-
Waaqiah)


057-
Het Ijzer (Al-Hadied)


058-
De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah)


059-
De Bijeenkomst (Al-Hasjr)


060-
AL - De Vrouw die Ondervraagt zal worden


061-
De Strijdplaats (As-Saff)


062-
De Vrijdag (Bijeenkomst) (Al-Djomo'ah)


063-
De Huichelaars (Al-Monaafiqoen)


064-
Beider Verlies en Winst (At-Taghaabon)


065-
De Scheiding (At-Talaaq)


066-
Denkende dat iets Verboden is (At-Tahriem)

067-
De Dominie (Al-Molk)


068-
De Pen (Al-Qalam)


069-
De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah)


070-
De Manieren van Ascentie (Al-Ma'aaridj)


071-
Noach (Noeh)


072-
De Djinn (Al-Djinn)


073-
Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil)


074-
Iemand die Gebundeld is (Al-Moddassir)


075-
De Resurrectie (Al-Qi'jaamah)


076-
De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan)


077-
Zij Die Gezonden Waren (Al-Morsalaat)


078-
Het Nieuws (An-Naba)


079-
An-Naziaat


080-
Hij Fronsde (Abasa)


081-
Het Opvouwen (At-Takwier)


082-
Het Klievende (Al-Infitaar)


083-
Daden in fraude (Al-Motaffifeen)


084-
De Splijting (Al-Insjiqaaq)


085-
De Tekens van de Zodiak (Al-Boroej)


086-
De Nachtelijke Bezoeker (At-Taariq)


087-
De Allehoogste (Al-Ala)


088-
Het Overweldigende Evenement (Al-
Ghaasjijah


089-
De Dageraad (Al-Fadjr)


090-
De Stad (Al-Balad)


091-
De Zon (Asj-Sjams)


092-
De Nacht (Al-Lail)


093-
De Glorieuze Ochtend (Ad-Dhohaa)


094-
De Expansie (Asj-Sjarh)


095-
De Vijg (At-Tien)


096-
Het Geronnen Bloed (Al-Alaq)


097-
De Waardevolle Nacht (Al-Qadr)


098-
Het Uitsluitende Bewijs (Al-Bajjinah)


099-
Het Geschudek (Az-Zalzalah)


100-
Zij Die Rennen (Al-Aadi'jaat)


101-
De Dag van Oproering (Al-Qaariah)


102-
Opstapelen (At-Takaasor)


103-
De Tijd door de Tijden (Al-Asr)


104-
De Schandaal Verspreider (Al-Homazah)

105-
De Olifant (Al-Fiel)


106-
Qoraisj


107-
De Noden van Buren (Al-Maa'oen)


108-Overvloed (Al-Kausar)

109-De Ongelovigen (Al-Kaafiroen)

110-De Overwinning (An-Nasr)

111-De Palmvezel, De Vlam (Al-Masad, Al-Lahab)

112-Zuiverheid van Geloof (Al-Ichlaas)

113-De Dauw (Al-Falaq)

114-De Mensheid (An-Naas)

 

Sadaka Allaho Al3athim

 

48 votes. Moyenne 0.00 sur 5.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site